Välkommen till extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ) den 13 mars 2017

Som kommunicerats tidigare idag har styrelsen i Rejlers AB (publ) den 8 februari 2017 beslutat om en nyemission om cirka 200 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma.  Med anledning av styrelsens beslut har styrelsen i Rejlers AB (publ) även fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2017 kl. 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:30.
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,