Wallenstam utökar koncernledningen

Wallenstam utökar koncernledningen då Patrik Persson den 1 september tillträder en ny roll som teknisk direktör. Patrik arbetar idag som koncernövergripande installations- och byggstrateg och har arbetat på Wallenstam i 14 år.
Patrik är född 1974 och anställdes på Wallenstam 2004 som driftoptimerare. Sedan dess har han haft flera olika ledande roller i bolaget, bl a som driftchef och teknisk chef.

Som teknisk direktör kommer Patrik att leda bolagets utveckling inom bygg- och installationsteknik. Han kommer att ansvara för att samordna bygg- och installationsbeskrivningar för nyproduktion